Prohlášení o odstoupení od smlouvy

Prohlášení o odstoupení od smlouvy

45/2014. (II. 26.) Vládní nařízení


Podrobnosti o internetovém obchodě Izzi.shop.cz:

Coffice-club kft.

1103 Budapest, Gergely u. 78

Daňové číslo: 26546708-2-42

Číslo objednávky:

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že uplatňuji své právo na odstoupení/vypovězení smlouvy o

prodeji následujících produktů:


………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………


Vysvětlení: Zde je vyžadován název produktů, které se mají vrátit, a důvod vrácení.

Datum uzavření smlouvy / Datum převzetí produktu:


………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

Jméno spotřebitele:


Trvalé bydliště spotřebitele:


Podpis spotřebitele:


Datum: